fotola.com
login

what is?

aprats's fotola
main image
Llums i ombres
by aprats on February 18, 2024
Llums i ombres a la paret del passadís.

La llum directa del sol entra per la finestra de l'habitació, rebotant al terra enrajolat fins a tocar i refractar la paret i el sostre del passadís creant aquesta composició efímera.

---------------------------------------------------------------------

Lights and shadows on the hallway wall.

The direct sunlight enters through the room's window, bouncing off the tiled floor until it touches and refracts the wall and ceiling of the hallway, creating this ephemeral composition.

Barcelona 17/02/2024 13:26

Messages:

links
link thumbnail
link thumbnail
link thumbnail