fotola.com
login

what is?

aprats's fotola
main image
Detalls urbans
by aprats on March 6, 2024
Cat:

Sempre em pregunto quina història hi ha darrere de les coses, però els detalls en principi irrellevants són els que em generen una curiositat encara més gran. Cada dibuix, adhesiu, figura, grafiti, frase que s'amaga en l'entramat d'espais que configuren la realitat, són com llibres que amaguen una història quasi sempre sorprenent. No només els detalls irrellevants del món físic són víctimes de la meva curiositat, els detalls d'internet, videojocs o cinema tampoc escapen de la meva mirada curiosa. Soc un col·leccionista de què al món dels videojocs i el cinema se'n diuen "Easter Eggs" o referències.

Eng:

I always wonder what story lies behind things, but the seemingly irrelevant details are what generate an even greater curiosity in me. Every drawing, sticker, figure, graffiti, phrase hidden within the framework of spaces that make up reality is like books hiding an almost always surprising story. Not only are the irrelevant details of the physical world victims of my curiosity, but the details of the internet, video games, or cinema also do not escape my curious gaze. I am a collector of what in the world of video games and cinema are called "Easter Eggs" or references.
Messages:

links
link thumbnail
link thumbnail